Slachtoffers

Een exact cijfer plakken op het aantal slachtoffers van de Vergeltungswaffen is onmogelijk. Ongeveer zesduizend doden en dubbel zoveel gewonden werden de laatste jaren al in kaart gebracht, maar het is onbekend hoeveel slachtoffers hier nog bij opgeteld moeten worden. Een lijst van alle dodelijke inslagen op Belgische bodem is via deze link te bekijken.

Gemiddeld maakte een V.2 meer slachtoffers dan een V.1. Bij vele inslagen van de Duitse vergeldingswapens vielen er geen doden of slachtoffers, door stom toeval of omdat het projectiel in een veld terechtkwam. Bij sommige inslagen vielen dan weer tientallen en in enkele gevallen zelfs meer dan honderd doden, zoals bij de V.2’s op Cinema Rex (567 doden) en de Antwerpse Terniersplaats (157 doden). Deze slachtoffers waren niet alleen maar Belgische burgers, maar ook geallieerde militairen die instonden voor de luchtafweer tegen de V-wapens of om andere redenen in België aanwezig waren.

Dora

Na het geallieerde bombardement op het militaire oefenterrein Peenemünde in de nacht van 17 op 18 augustus 1943 werd de V.2-productie verplaatst naar Nordhausen. Om de productie op te krikken, werden gevangenen van het concentratiekamp Mittelbau-Dora ingezet als dwangarbeiders. Niet alleen moesten ze de Vergeltungswaffen bouwen, maar ook het tunnelcomplex waarin de fabriek lag steeds verder uitbreiden.

Naar schattig overleefde een op drie – zo’n 20.000 gevangenen – de verschrikkelijke leef- en werkomstandigheden niet. Belgen kenden nog een hoger sterftecijfer: van de meer dan 2600 Belgische gevangenen maakte maar de helft het einde van de oorlog mee.

Twee dwangarbeiders leunen tegen de staart van een V.2 na de bevrijding van concentratiekamp Mittelbau-Dora en de ondergrondse fabriek

Alle afbeeldingen en foto’s op deze pagina zijn afkomstig uit het Bombs Away B.V. archief.