Met deze site willen we alle inslagen van V-wapens of Vergeltungswaffen in België in kaart brengen. Hierbij gaat het niet alleen om het weergeven van cijfers maar ook het belichten van de verhalen achter de inslagen. Nog niet alle incidenten zijn bekend en nog niet alle verhalen verteld. Deze site is daarom een work in progress, maar ook een warme oproep om te graven in geheugens, te zoeken op zolder en gesprekken aan te knopen met familieleden die meer informatie bezitten over een inslag. Op deze manier hopen we een zo compleet mogelijk overzicht te creëren van alle V-inslagen op Belgische bodem, zodat dit deel van onze geschiedenis voor iedereen toegankelijk wordt. Beschikt u over nieuwe of aanvullende informatie? Neem dan contact met ons op via info@vergeltungswaffen.be.

Inslagenkaart

Deze interactieve kaart geeft alle bekende inslagen op Belgisch grondgebied weer, waarbij de rode cirkels staan voor V.1’s en de oranje voor V.2’s. Klik op een inslag om meer informatie te krijgen, zoals datum, plaats, type van de bom en het aantal slachtoffers. Verder vertelt de kaart ook vanuit welke locaties in Nederland en Duitsland Vergeltungswaffen richting België gelanceerd werden. Klik voor meer informatie over de locatie en de Duitse eenheid op de lanceerplaats.


Om de correcte locatie van de inslagen te bepalen, is er kaartmateriaal samengelegd uit verschillende (lokale) Belgische archieven zoals het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren en het gemeentearchief van Doel, maar ook uit het Imperial War Museum (IWM) in Londen, The National Archives (TNA) in Londen en de National Archives and Records Administration (NARA) in Washington DC. Veel van deze gegevens werden aangeleverd door Bombs Away B.V., Pieter Serrien (Belgisch historicus) en Henk Koopman (Nederlandse V-wapen expert).

Sommige bronnen bevatten al meer details dan andere. Een onnauwkeurige schaal op een kaart leidt er bijvoorbeeld toe dat de locatie van een inslag niet exact kan worden vastgesteld. Uit deze kaart kunnen geen rechten ontleend worden. De inslagen zijn bijgewerkt tot 28 oktober 2020. Dit project is een work in progress: nieuwe informatie wordt gebundeld en regelmatig in de kaart verwerkt. Deze aanpassingen zijn dan te vinden bij mutaties.

Vergeltungswaffen in België

In de ochtend van 13 juni 1944 werd Londen opgeschrikt door een explosie. Dit was niet uitzonderlijk, aangezien bombardementen op de Britse hoofdstad wel vaker voorkwamen. Alleen ging het die dag om een nieuw soort wapen: de V.1. Samen met zijn grotere broer de V.2 golden ze als antwoord op de vele geallieerde bombardementen op Duitse steden. De bommen kwamen bekend te staan als Vergeltungswaffen, of V-wapens, van ‘vergelding’. De explosie in Londen luidde een periode in van een nieuw soort terreur waar ook België niet aan ontsnapte.

De donkerste dag was ongetwijfeld 16 december 1944. Vanuit het Nederlandse Hellendoorn werd een V.2-raket afgevuurd richting Antwerpen. De raket kwam terecht op Cinema Rex aan de Keyserlei, waar zo’n duizend man samen naar de Amerikaanse film The Plainsman keek. De ontploffing eiste 567 levens. Het was de dodelijkste enkelvoudige bominslag van de hele oorlog, op de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki na.

Nadat een V.1 inslaat in het Luikse Nessonvaux blijft er van dit woonhuis nog maar weinig over

Alle afbeeldingen en foto’s op deze pagina zijn afkomstig uit het Bombs Away B.V. archief.